MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONDATA

EkstraPoint videregiver ingen personlige oplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, medmindre du har givet specifikt samtykke hertil. Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger her.

Denne informationsmeddelelse giver dig detaljerede oplysninger om beskyttelsen af dine personoplysninger af Reward Group ApS, Hellerupvej 8, 2900 Hellerup, Danmark, CVR. 38896083 ("vi").

Vi er ansvarlige, som dataansvarlige, gennem vores forskellige brands herunder EkstraPoint, for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores aktiviteter. Formålet med denne informationsmeddelelse er at informere dig om, hvilke personoplysninger vi bruger om dig, hvorfor vi bruger og deler sådanne oplysninger, hvor længe vi opbevarer dem, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

Du kan om nødvendigt få yderligere oplysninger, når du henvender dig vedrørende et specifikt produkt eller en specifik tjenesteydelse.

 1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BRUGER VI OM DIG?
  Vi indsamler og bruger dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med vores aktiviteter, og for at kunne tilbyde personaliserede produkter og tjenesteydelser i en høj kvalitet.Vi kan indsamle forskellige former for personoplysninger om dig, herunder:

  • identifikationsoplysninger(f.eks. navn, fødselsdato, IP-adresse);
  • kontaktoplysninger(f.eks. postadresse og e- mailadresse, telefonnummer);
  • oplysninger, der er relateret til din anvendelse af vores produkter og tjenesteydelser i forbindelse med transaktionsoplysninger, herunder spilaktivitet hos vores samarbejdspartnere, samt transaktioner på vores Ekstrapoint-hjemmesiden
 2. HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
  1. For at opfylde en kontrakt med dig eller træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt
   Vi bruger dine personoplysninger til at indgå og opfylde vores kontrakter, herunder til at:

   • give dig information om vores produkter og tjenesteydelser;
   • hjælpe dig og besvare dine anmodninger;
   • vurdere, om vi kan tilbyde dig et produkt eller en tjenesteydelse og under hvilke betingelser
  2. For at opfylde vores legitime interesse
   Vi bruger dine personoplysninger med henblik på at anvende og udvikle vores produkter eller tjenesteydelser, for at forbedre vores risikostyring og forsvare vores juridiske rettigheder, herunder:

   • forebyggelse af bedrageri;
   • IT-ledelse, herunder håndtering af infrastrukturen (f.eks. fælles platforme) samt forretningskontinuitet og it-sikkerhed;
   • oprettelse af individuelle statistiske modeller, der er baseret på analyse af transaktionerne, for eksempel for at hjælpe med at optimere vores kreditvurdering;
   • oprettelse af aggregerede statistikker, tests og modeller til forskning og udvikling for at forbedre eksisterende produkter og tjenesteydelser eller skabe nye;
   • personalisering af vores tilbud til dig og fra andre samarbejdspartnere gennem:
    • forbedring af kvaliteten af vores produkter eller -tjenesteydelser;
    • reklameprodukter eller tjenesteydelser, der matcher din situation og profil.

   Dette kan opnås ved at:

   • segmentere vores kundeemner og kunder;
   • analysere dine vaner og præferencer i de forskellige kanaler (e-mails eller beskeder, besøg på vores hjemmeside osv.);
   • matche de produkter eller tjenesteydelser, som du allerede har eller bruger, med andre oplysninger, vi har om dig; og
  3. At respektere dit valg, hvis vi har anmodet om dit samtykke til en konkret behandling
   I nogle tilfælde skal vi have dit samtykke for at behandle dine oplysninger, for eksempel:

   • hvis vi har brug for at behandle oplysningerne yderligere til andre formål end dem nævnt ovenfor i afsnit 3, vil vi informere dig og, om nødvendigt, indhente dit samtykke.
 3. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?
  For at opnå de førnævnte formål vil vi kun udlevere dine personoplysninger til:

  • tjenesteudbydere, der udfører tjenesteydelser på vores vegne;
  • uafhængige agenter, mæglere og formidlere;
  • kommercielle partnere;
  • retslige myndigheder, statslige organer eller offentlige institutioner efter anmodning og i det omfang, loven tillader det
 4. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EØS
  I tilfælde af internationale overførsler fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor Europa- Kommissionen har vurderet, at det pågældende land uden for EØS har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil dine personoplysninger blive overført på dette grundlag.Herudover forbeholder vi os sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at hjælpe os med at udføre vores forretning. Dette vil dog i givet fald alene ske under overholdelse af gældende regler om overførsel af persondata
 5. HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
  Vi vil beholde dine personoplysninger i den periode, der er påkrævet for at overholde gældende love og regler eller en anden periode med hensyn til vores driftskrav, såsom muliggørelse af håndtering af kunderelationer og respons på retskrav eller lovgivningsmæssige anmodninger. Som eksempel bliver de fleste af vores kunders oplysninger gemt i den periode kontrakten gælder og ellers så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af aftaleforholdet sammen med gældende lovgivning.
 6. HVAD ER DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU KAN UDØVE DEM?
  I overensstemmelse med gældende regler har du følgende rettigheder:

  • At få adgang: Du kan få oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger og en kopi af sådanne personoplysninger.
  • At berigtige: Hvis du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du kræve, at sådanne personoplysninger ændres i overensstemmelse hermed.
  • At slette: Du kan kræve, at dine personoplysninger bliver slettet, i det omfang loven tillader det.
  • At begrænse: Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • At gøre indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med begrundelse i netop din situation. Du har uindskrænket ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med det formål at lave direkte markedsføring, som omfatter profilering relateret til direkte markedsføring.
  • At trække dit samtykke tilbage: Når du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk – dette kan medføre opsigelse af dit kundeforhold med krav om indfrielse.
  • Retten til dataportabilitet: Når loven tillader det, har du ret til at få de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, returneret til dig, eller hvis det er teknisk muligt overført til en tredjepart.

  Hvis du ønsker at udøve de ovenstående rettigheder, bedes du sende en e-mail til dataprotection@zecured.net. Vedlæg en scanning/kopi af dit ID-kort til identifikationsformål.

  I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ud over de ovennævnte rettigheder også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

 7. HVORDAN KAN DU HOLDE DIG OPDATERET OM ÆNDRINGER I DENNE INFORMATIONSMEDDELELSE?
  Vi vil løbende være nødt til at opdatere denne informationsmeddelelse. Vi giver dig besked om væsentlige ændringer på vores hjemmeside eller gennem vores andre almindelige kommunikationskanaler.
 8. HVORDAN KAN VI KONTAKTES?
  Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger i henhold til denne informationsmeddelelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail: dataprotection@zecured.net, som vil undersøge din forespørgsel.